Thông báo: 02-12-2015 Tuyển Admin cho website 2idol.tv tháng 12. Click vào đây để đăng ký