Thông báo: 02-11-2015 Tuyển Admin cho website 2idol.tv tháng 11. Click vào đây để đăng ký