Thông báo: 30-07-2016 Tuyển Admin cho website 2idol.tv tháng 07 Click vào đây để đăng ký