1
Heo Hâm
972747 điểm
Được like 971609
2
Randy Ortan
965473 điểm
Được like 964499
3
Trần Duy Quang
243307 điểm
Được like 243068
4
James Bond
174478 điểm
Được like 173750
5
Chuongsuki
113695 điểm
Được like 113386
6
KentFive
109190 điểm
Được like 108832
7
Nhóc Ác
82523 điểm
Được like 82456
8
Qn Deal
67143 điểm
Được like 67137
9
Kỳ Phạm
55947 điểm
Được like 55922
10
Kênh Hóng Biến
30129 điểm
Được like 30052