1
Randy Ortan
734410 điểm
Được like 733685
2
Heo Con
721474 điểm
Được like 720660
3
James Bond
172674 điểm
Được like 171984
4
Chuongsuki
113695 điểm
Được like 113386
5
KentFive
109190 điểm
Được like 108832
6
Nhóc Ác
82523 điểm
Được like 82456
7
Qn Deal
67143 điểm
Được like 67137
8
Kỳ Phạm
55947 điểm
Được like 55922
9
Kênh Hóng Biến
30129 điểm
Được like 30052
10
NguyenTK
23985 điểm
Được like 23185