1
Heo Hâm
855332 điểm
Được like 854065
2
Randy Ortan
771402 điểm
Được like 770427
3
Trần Duy Quang
238932 điểm
Được like 238687
4
James Bond
167991 điểm
Được like 167259
5
Chuongsuki
113695 điểm
Được like 113386
6
KentFive
109190 điểm
Được like 108832
7
Nhóc Ác
82523 điểm
Được like 82456
8
Qn Deal
67143 điểm
Được like 67137
9
Kỳ Phạm
55947 điểm
Được like 55922
10
Kênh Hóng Biến
30129 điểm
Được like 30052