1
Randy Ortan
724782 điểm
Được like 723931
2
Heo Hâm
640149 điểm
Được like 639210
3
Trần Duy Quang
243292 điểm
Được like 243068
4
James Bond
174465 điểm
Được like 173750
5
Chuongsuki
113695 điểm
Được like 113386
6
KentFive
109190 điểm
Được like 108832
7
Nhóc Ác
82523 điểm
Được like 82456
8
Qn Deal
67143 điểm
Được like 67137
9
Kỳ Phạm
55947 điểm
Được like 55922
10
Kênh Hóng Biến
30129 điểm
Được like 30052