1
Randy Ortan
923995 điểm
Được like 923020
2
Heo Hâm
884071 điểm
Được like 882777
3
Trần Duy Quang
238933 điểm
Được like 238687
4
James Bond
167991 điểm
Được like 167259
5
Chuongsuki
113695 điểm
Được like 113386
6
KentFive
109190 điểm
Được like 108832
7
Qn Deal
67143 điểm
Được like 67137
8
Nhóc Ác
59786 điểm
Được like 59719
9
Kỳ Phạm
55947 điểm
Được like 55922
10
NguyenTK
31612 điểm
Được like 30794