1
Randy Ortan
977514 điểm
Được like 976539
2
Heo Hâm
898013 điểm
Được like 896719
3
Trần Duy Quang
238935 điểm
Được like 238687
4
James Bond
188146 điểm
Được like 187414
5
Trần Lê Thanh Toàn
151294 điểm
Được like 151149
6
Chuongsuki
113695 điểm
Được like 113386
7
KentFive
109190 điểm
Được like 108832
8
Qn Deal
67143 điểm
Được like 67137
9
Nhóc Ác
59786 điểm
Được like 59719
10
Kỳ Phạm
55947 điểm
Được like 55922