Cấp độ:
Offline

Ngày tham gia: 2016-08-19 19:30:28

Đã online vào lúc: 2017-03-27 20:28:46

Giới tính: Nam

Đến từ: TP HCM

Facebook: jensophie.lovely

Chức vụ: Supermod

Like: 173750

Kinh nghiệm: 728 EXP

Tổng tài sản: 174478 IDO

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn


GIỚI HẠN CỦA BẠN

  • Bạn đang được 728 điểm
  • Bạn được đăng 5 bài mỗi ngày
  • Hôm nay bạn còn 5 bài đăng
  • Để đăng được nhiều hơn cần 10.000 điểm

Thu hoạch LIKE lên top BXH

Đăng bài hay sẽ được nhiều like, làm nhiệm vụ thường xuyên và nhấn thu hoạch like lên TOP BXH