Cấp độ:
Offline

Ngày tham gia: 2016-06-20 23:06:12

Đã online vào lúc: 2017-03-18 16:06:48

Giới tính: Nam

Đến từ: Quảng Ngãi

Facebook: /profile.php?id=10000839814083

Chức vụ: Member

Like: 23185

Kinh nghiệm: 814 EXP

Tổng tài sản: 23999 IDO

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn


GIỚI HẠN CỦA BẠN

  • Bạn đang được 814 điểm
  • Bạn được đăng 5 bài mỗi ngày
  • Hôm nay bạn còn 5 bài đăng
  • Để đăng được nhiều hơn cần 10.000 điểm

Thu hoạch LIKE lên top BXH

Đăng bài hay sẽ được nhiều like, làm nhiệm vụ thường xuyên và nhấn thu hoạch like lên TOP BXH