Cấp độ:
Offline

Ngày tham gia: 2017-07-24 17:03:39

Đã online vào lúc: 2017-10-23 22:57:20

Giới tính: Nam

Đến từ: Việt Nam

Facebook:

Chức vụ: Admin

Like: 816675

Kinh nghiệm: 489 EXP

Tổng tài sản: 817164 IDO

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn


GIỚI HẠN CỦA BẠN

  • Bạn đang được 489 điểm
  • Bạn được đăng 5 bài mỗi ngày
  • Hôm nay bạn còn 5 bài đăng
  • Để đăng được nhiều hơn cần 10.000 điểm

Thu hoạch LIKE lên top BXH

Đăng bài hay sẽ được nhiều like, làm nhiệm vụ thường xuyên và nhấn thu hoạch like lên TOP BXH