Cấp độ:
Offline

Ngày tham gia: 2016-04-20 09:53:22

Đã online vào lúc: 2018-02-03 15:40:32

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: Thừa Thiên Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profi

Chức vụ: Mod

Like: 8857

Kinh nghiệm: 66 EXP

Tổng tài sản: 8923 IDO

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn


GIỚI HẠN CỦA BẠN

  • Bạn đang được 66 điểm
  • Bạn được đăng 5 bài mỗi ngày
  • Hôm nay bạn còn 5 bài đăng
  • Để đăng được nhiều hơn cần 10.000 điểm

Thu hoạch LIKE lên top BXH

Đăng bài hay sẽ được nhiều like, làm nhiệm vụ thường xuyên và nhấn thu hoạch like lên TOP BXH