Cấp độ:
Offline

Ngày tham gia: 2017-07-24 16:00:57

Đã online vào lúc: 2017-12-02 16:22:12

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ:

Facebook:

Chức vụ: Supermod

Like: 27064

Kinh nghiệm: 87 EXP

Tổng tài sản: 27151 IDO

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn


GIỚI HẠN CỦA BẠN

  • Bạn đang được 87 điểm
  • Bạn được đăng 5 bài mỗi ngày
  • Hôm nay bạn còn 5 bài đăng
  • Để đăng được nhiều hơn cần 10.000 điểm

Thu hoạch LIKE lên top BXH

Đăng bài hay sẽ được nhiều like, làm nhiệm vụ thường xuyên và nhấn thu hoạch like lên TOP BXH