Cấp độ:
Offline

Ngày tham gia: 2016-07-29 00:57:35

Đã online vào lúc: 2017-03-28 21:34:30

Giới tính: Chưa khai báo

Đến từ: Quảng Nam

Facebook: tin.nguyenthanh.3

Chức vụ: Supermod

Like: 971609

Kinh nghiệm: 1138 EXP

Tổng tài sản: 972747 IDO

Danh sách bạn bè

Gửi tin nhắn


GIỚI HẠN CỦA BẠN

  • Bạn đang được 1138 điểm
  • Bạn được đăng 5 bài mỗi ngày
  • Hôm nay bạn còn 5 bài đăng
  • Để đăng được nhiều hơn cần 10.000 điểm

Thu hoạch LIKE lên top BXH

Đăng bài hay sẽ được nhiều like, làm nhiệm vụ thường xuyên và nhấn thu hoạch like lên TOP BXH